Vi er specialiserede i at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø handler om psykosociale forhold på arbejdspladsen som i samspil med den enkelte kan påvirke både det psykiske og det fysiske helbred. Det omhandler blandt andet forholdet til kollegaer, chefen eller kunder, og om der foregår krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det handler også om, hvordan arbejdet er organiseret, og om der er for høje krav i arbejdet.

Gør dine medarbejdere langtidsholdbare og øg overskuddet

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket øger overskuddet på bundlinjen.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø øger til gengæld risikoen for fysiske og psykiske helbredsproblemer og fører til øget sygefravær, dårligt samarbejde og ringe kvalitet i opgaveløsningen samt høj personaleomsætning.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Coaching eller workshop der forbedrer arbejdsmiljøet

Kirsten Hoelgaard kommer gerne ud i jeres virksomhed og coacher medarbejdere og ledere. Ved at tage udfordringer og eventuelle bekymringer i opløbet, sparer I både økonomiske og menneskelige ressourcer på den lange bane.

Kirsten tilbyder også workshops, hvor der bliver sat fokus på samspillet mellem de forskellige persontyper, der er i virksomheden – evt med udgangspunkt i en e-stimate teamprofil.