Coaching af medarbejdere i virksomheden

Ved at have en coach til rådighed en fast dag i ugen kan ledere og medarbejdere få sparring og coaching på det, der fylder og støjer hos dem netop nu. Coaching hjælper medarbejderne til at bevare motivationen, fokusere og udvikle sig.

Det kan være svært for lederen selv at håndtere alle medarbejdernes udfordringer. Specielt fordi der er issues, som medarbejderne ikke ønsker at dele med deres chef. Dermed bliver udfordringerne ikke håndteret og stjæler istedet tid, energi og fokus fra jobbet.

På de fleste virksomheder er der medarbejdere, der kæmper med:

  • At være ineffektive og ufokuserede
  • At føle sig umotiverede
  • Negative adfærdsmønstre, der ødelægger performance og trivsel
  • Grublerier, som stjæler deres overskud
  • Tanker om at sige op

Den slags problemer går ud over effektivitet og trivsel, hvilket er skidt for både virksomhed og medarbejder. Derfor er det godt at have en coach i huset, der kan hjælpe den enkelte med at afdække, hvad der er behov for at ændre på – og så støtte personen i at tage action på disse ting. Medarbejderen vil opleve, at der altid er en handlemulighed, som er bedre end at brokke sig, føle sig som et offer eller blive demotiveret. Han hjælpes akut, og på den længere bane skaber jævnlig coaching øget performance og udvikling, bedre motivation og ikke mindst trivsel, overskud og arbejdsglæde.

Virksomhedscoaching er således både en problemknuser og et arbejdsglædeboost

Walk & talk: De fleste coachsessioner kan foregår i naturen. Langs fjorden, i skoven eller parken. Frisk luft og bevægelse øger den kreative tænkning og det er her, klienten har optimale forhold for at få den gode ide eller finde nye handlemuligheder.