• Workshops om arbejdsglæde, kommunikation og samarbejde.
  • Gruppesupervision og kollegial supervision.

Gruppesupervision understøtter faglig udvikling og trivsel. Formålet med gruppesupervision er at skabe en fokuseret og lærende dialog omkring faglige udfordringer. Supervisionen giver mulighed for fordybelse og fælles forståelse af faglige udfordringer. En medarbejdergruppe, der får supervision, oplever ofte at blive mere koordinerede og inspirerede i opgaveløsningen. Samtidig øges gruppens interne opmærksomhed på udvikling, trivsel og samspil.

Kollegial supervision skaber fælles læring og udvikling på arbejdspladsen. Som medarbejdere bliver I i fællesskab klogere på svære problemstillinger, lærer af succeshistorier, deler viden og erfaringer, får nye idéer og inspiration og ikke mindst lærer hinanden bedre at kende. Det skaber en konstruktiv dialog i hverdagen, som gør det muligt at undgå skadelige konflikter.